Barcelona Cultura

Mostra de terrissa popular catalana Exposició i textos a cura de Santiago Martín Subirats - Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 1991 - 30 p. : il. ; 29 cm - Paper

Catàleg de l' exposició

1036


Ceràmica - Catalunya
Ceràmica catalana - Exposicions

212 (53.89) MOS

Powered by Koha