Barcelona Cultura

Viatjant vides, creant mons l'experiència i l'obra de la migració femenina a Catalunya , de 16 de març al 30 de maig se 2006: Museu d'història de la immigració de Catalunua (Mhic), del 19 de juy al 30 de novembre de 2006 [textos : Imma Boj...[et al.] - Barcelona: Institut del Paisatge Urbà, Ajuntament de Barcelona 2006 - 75 p. : principalment il. ; 25x22 cm - Paper

Catàleg de l'exposició. -- Bibliografia

8493416975

10520


Dones artistes - Catalunya - Exposicións
Dones artistes - Catalunya
Dones immigrants - Catalunya - Exposicions
Dones immigrants - Catalunya

212(396)(064)Via 212(7)(064)Via

Powered by Koha