Barcelona Cultura

La cultura popular a debat edició a cura de Dolors Llopart, J. Prat, i LL. Prats - Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular; Alta Fulla 1985 - 214 pp. : 24 cm. - Paper - Cultura Popular .

Ponències del Seminari de Cultura Popular organitzat per l'Institut Català d'Antropologia entre l'octubre de 1983 i l'abril de 1984

8485403819

1056


Cultura popular - Catalunya - Congressos
Cultura popular - Congressos
Folklore - Catalunya - Congressos
Folklore - Congressos

1 (53) CUL

Powered by Koha