Barcelona Cultura

Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona normes reguladores [edició i coordinació: Departament de Comunicació, Direcció de Participació Social, Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona] - Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Serveis Personals DL 2002 - 39 p. : 21 cm - Paper

Text en català, castellà i romanó. -- Hi ha dos exemplars

11343


Consell Municipal del Poble Gitano - Estatuts
Gitanos - Barcelona
Multiculturalisme - Barcelona

212(34)Con 212(52)Con

Powered by Koha