Barcelona Cultura

Subirats, Marina, 1943-

Les Condicions de vida de les dones a la ciutat de Barcelona : conclussions [sic] de l'estudi sobre les dades de l'Enquesta Metropolitana de Barcelona / Marina Subirats i Martori - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Consell Municipal de Benestar Social, DL 1992 - 25 p.; 21 cm - Barcelona som tots .


Dones--Condicions socials--Barcelona (Catalunya)

396(467.11)

Powered by Koha