Barcelona Cultura

Estructura social i econòmica del camp català Miquel Tarradell ... [et al.] - Barcelona: La Magrana; Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Història 1983 - 157 p. : 20 cm - Paper - Curs d'història de Catalunya .

8474101204

13165


Agricultura - Catalunya - Història
Desenvolupament rural - Catalunya - Història
Pagesos - Catalunya - Història

212(33)Est

Powered by Koha