La vegetació del Montseny

Bolòs, Oriol de

La vegetació del Montseny Oriol de Bolòs i Capdevila - [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals 1983 - XI, 170 p., [20] p. de làm. algunes col. : 24 cm - Paper

Bibliografia p. 161-164

8450083745

13218


Botánica - Montseny (Massís)
Botánica - Parc Natural del Montseny
Flora - Montseny (Massís)
Flora - Parc Natural del Montseny
Vegetació - Montseny (Massís)
Vegetació - Parc Natural del Montseny

212(43)Bol 212(9)Bol

Powered by Koha