Barcelona Cultura

Codi d'ètica professional - Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2006 - 20 p. : 30 cm - Paper - Museus Documentació) .

A la part superior de la portada: ICOM. A la part inferior de la coberta International Council de Museums = Consell Onternacional de Museus

14707


Ètica professional - Museòlegs
Museòlegs - Ètica professional
Museus - Personal - Ètica professional

1(17)(07)Cod 1(7)(07)Cod

Powered by Koha