Barcelona Cultura

Escuder i Palau, Tomàs

Paratges del País Valencià Tomàs Escuder i Palau ; pròleg de Joan Fuster - Barcelona: Publicacions d'Abadia de Montserrat 1980 - 82 p. : il. ; 18 cm - Paper - Llibre de motxilla .

8472023869

17760


Excursionisme - País Valencià
Guies - País Valencià

211.2(9)Esc 211.2(91)Esc

Powered by Koha