Barcelona Cultura

Conde y Delgado de Molina, Rafael

El port i la marina barcelonina en el segle XV per Rafael Conde i Delgado de Molina - Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Delegació de Cultura DL 1977 - 48 p. : il. ; 17 x 19 cm - Paper - A. Duran i Sanpere .

19058


Comerç - Catalunya
Història naval - Barcelona
Port de Barcelona - Història

212(8)Con

Powered by Koha