Asclepio :

Asclepio : revista de historia de la medicina y de la ciencia - Madrid : Centro de Estudios Históricos, 1964-2012 - v. : Il.; 25 cm - Semestral - Vol. 16 (1964)-vol. 64 (2012)

Instituto Arnau de Vilanova. Madrid Descripció basada en: Vol. 43, fasc. 1 (1991) A partir vol. 65 (gen./juny 2013) continuada només en versió electrònica

Continua la numeració del títol anteriorContinuació de: Archivo iberoamericano de historia de la medicina y antropología médica = ISSN 0210-444X

0210-4466


Medicina--Història--Revistes
Ciència--Història--Revistes
Medicina
Antropologia
Medicina--Revistes
Antropologia--Revistes

61(09)(05) 001(09)(05)

Powered by Koha