Tejidos de Guatemala

Tejidos de Guatemala Museo Etnológico, Barcelona, abril-diciembre 1989 [textos, Silvia Ventosa i Fina Alert] - Barcelona: Ajuntament de Barcelona DL1989 - 105 p. : il. (algunes col.) ; 21 cm - Paper - Petits catàlegs d'exposicions .

Ctal`leg de l'exposició

8476092865

2326


Indumèntaria - Guatemala - Exposición
Museu Etnològic - Barcelona - Catàlegs
Museu Etnològic - Barcelona - Exposicions
Teixits - Guatemala - Catàlegs
Teixits - Guatemala

212(52)(064)Tej 631(521.1)(064)Tej 631(53.8)(064)Tej

Powered by Koha