Barcelona Cultura

Festa i ciutat Europa - [Barcelona];Tarragona: Edicions El Mèdol; Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura 1998 - 77p. : il. ; 24 cm - Paper - Col.lecció l'Agulla Festa i Ciutat; 2 .

Textos en català, i alguns també en castellà, italià i alemany

8489936528

3561


Festes populars - Barcelona
Festes populars - Europa

2(53)For 212(53)For

Powered by Koha