Barcelona Cultura

Festa i ciutat - [Barcelona];Tarragona: Edicions El Mèdol; Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura 1998 - 110 p. : il. ; 24 cm - Paper - Col.lecció l'Agulla Festa i Ciutat; 1 .

8489936226

3562


Festes populars - Barcelona
Festes populars - Espanya

212(53)For

Powered by Koha