Barcelona Cultura

"Entorn de 1492 abans i després d'un món" : textes de les conferències impartides al Museu Etnològic els mesos d'octubre i novembre de 1993 - Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Museu Etnològic 1993? - 119 p. : 30 cm - Paper

Bibliografia p. 117-119 .-- Texte mecanografiat

4573


Etnohistòria - Amèrica
Etnohistòria - Andes (Regió)
Història colonial - Amèrica LLatina - Conferències
Història colonial - Amèrica LLatina

600(8)(04)Ent 650(52)Ent

Powered by Koha