Festa i ciutat

Festa i ciutat La festa a Barcelona - [Barcelona];Tarragona: Edicions El Mèdol; Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura 2000 - 58 p. : il. ; 24 cm - Paper - Col.lecció l'Agulla Festa i Ciutat; 3 .

Textos en català, i alguns també en castellà, italià o alemany

848993679X

5119


Festes populars - Barcelona

212(53)For

Powered by Koha