Barcelona Cultura

Les noves ciudadaníes inmigració i educació ; Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat 2001: 22, 23 i 24 d' octubre: Memòria - Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut d' Educació 2001 - 127 p.: il. ; 30 cm - Paper

Títol propi obtingut de la coberta

55


Educacio - Barcelona - Congressos
Emigració i immigració - Barcelona - Congressos
Emigració i immigració - Barcelona

212(30)(063)Jor 212(37)(063)Jor

Powered by Koha