Barcelona Cultura

Jardí, Enric

Quim Borralleras i els seus amics per Enric Jardí - Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Delegació de Cultura 1979 - 59 p. : il. ; 17x19 cm - A. Duran i Sanpere .

6815


Biografia - Borralleras, Quim

1(92)Jar

Powered by Koha