Barcelona Cultura

Vinyes i vins mil anys d'història. Actes i comunicacions del III Col·loqui d'Història Agrària sobre mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcoholiques als Països Catalans, febrer del 1990 - Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 1993 - 517 p. : 1 il. ; 24 cm

Referències bibliogràfiques

8447500756 8447503704

7031


Vinicultura - Catalunya - Història
Viticultura - Història

212 (53.9) VIN

Powered by Koha