Barcelona Cultura

Giménez Gual, Laura

Necessitats i demandes per a la defensa del Dret a la Igualtat Social Laura Giménez i Gual ; direcció i assessorament Salvador Cardús i Ros - [Barcelona]: Ajuntament de Barcelona. Regiduria de Drets Civils D.L.2000 - 96 pp. : 24 cm. - Paper

A la part posterior de la coberta: Oficina per la no discriminació

871


Discriminació - Barcelona
Igualtat - Barcelona

212(30)Gim

Powered by Koha