Barcelona Cultura

La ciutat educadora the educating city - Barcelona: Ajuntament de Barcelona 1990 - 653 p.: 24 cm - Paper

Bibliografia

8476093977

92


Ecologia - Ensenyament
Educació cívica - Congressos
Educació
Política educativa

1(37)(063)Con 1(423)(063)Con

Powered by Koha