Barcelona Cultura

Font, Gemma

Torderades i eixuts els usos tradicionals de l' aigua al Montseny Gemma Font, Joaquím Mateu, Sandra Pujadas - Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 2002 - 159 p. : il. ; 24 cm - Paper - Temes d' Etnologia de Catalunya .

A la part superior de la portada : Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana .--Bibliografia p. 153-159.

8439355432

999


Aigua - Montseny

212(521)Fon

Powered by Koha